تابلوسازی آریانا اجرا و ساخت انواع تابلو چلنیوم,تابلو تبلیغاتی و تابلو مغازه

شاخه تابلو مورد نظر خود را انتخاب نمایید

توضیحات متا تصویر 2

تابلو چلنیوم ساده

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف یک لایه ورق پلکسی ساده به رنگ دلخواه
دور حروف چلنیوم ساده قطر 7 یا 9 سانتی متر
زیر حروف پی وی سی 10 میلیمتر

توضیحات متا تصویر 3

تابلو چلنیوم دوبل

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف دو لایه ورق پلکسی ساده به رنگ دلخواه
دور حروف چلنیوم ساده قطر 7 یا 9 سانتی متر
زیر حروف پی وی سی 10 میلیمتر

توضیحات متا تصویر 133

تابلو چلنیوم دوبل

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف دو لایه ورق پلکسی ساده به رنگ دلخواه
دور حروف چلنیوم ساده قطر 7 یا 9 سانتی متر
زیر حروف پی وی سی 10 میلیمتر

توضیحات متا تصویر 8

تابلو چلنیوم ساده

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف یک لایه ورق پلکسی ساده به رنگ دلخواه
دور حروف چلنیوم ساده قطر 7 یا 9 سانتی متر
زیر حروف پی وی سی 10 میلیمتر

سئو

تابلو چلنیوم دوبل الماسی

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف دو لایه ورق پلکسی پانچ شده به رنگ دلخواه
دور حروف چلنیوم ساده قطر 7 یا 9 سانتی متر
زیر حروف پی وی سی 10 میلیمتر

توضیحات متا تصویر 9

تابلو چلنیوم دوبل طلایی الماسی

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف دو لایه ورق پلکسی پانچ به رنگ دلخواه
دور حروف چلنیوم ساده قطر 7 یا 9 سانتی متر
زیر حروف پی وی سی 10 میلیمتر

توضیحات متا تصویر 10

تابلو چلنیوم دوبل الماسی

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف دو لایه ورق پلکسی پانچ شده به رنگ دلخواه
دور حروف چلنیوم ساده قطر 7 یا 9 سانتی متر
زیر حروف پی وی سی 10 میلیمتر

سئو

تابلو چلنیوم ساده

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف یک لایه ورق پلکسی ساده به رنگ دلخواه
دور حروف چلنیوم ساده قطر 7 یا 9 سانتی متر
زیر حروف پی وی سی 10 میلیمتر

توضیحات متا تصویر 6

تابلو نئون پلاستیک ( لبه پلاستیک )

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف یک لایه ورق پلکسی ساده به رنگ دلخواه
دور حروف پلکسی 7 سانتی متر
زیر حروف پی وی سی 10 میلیمتر

توضیحات متا تصویر 11

تابلو استیل نور اندریک

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف استیل یک میل از جنس نگیر
لبه حروف تسمه استیل ۱/۵تا۳ سانتی متر
پرتاب نور از پشت حروف به صورت نور مخفی(نور اندریک)

توضیحات متا تصویر 7

تابلو استیل با پلکسی مات

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف استیل یک میل از جنس نگیر
لبه کار تسمه استیل ۱/۵تا۳ سانتی متر
زیر حروف پلکسی دوغی مات
پرتاب نور از پشت حروف به صورت نور مخفی (نور اندریک) به صورت منظم

توضیحات متا تصویر 5

تابلو پلاستیل(ترکیبی استیل و پلاستیک)

اجزا تشکیل دهنده :
ترکیب حروف نئون پلاستیک و استیل
زیر حروف پی وی سی ۱۰ میلی متری

توضیحات متا تصویر 4

تابلو رینگی پلکسی الماسی

اجزا تشکیل دهنده :
در سطح رینگ استیل و پلکسی پانچ شده
لبه حروف استیل ۶ سانتی متری
زیر حروف پی وی سی ۱۰ میلی متر

توضیح

تابلو وکیوم

اجزا تشکیل دهنده :
روی حروف رینگ استیل و پلکسی وکیوم شده
لبه حروف استیل ۶ سانتی متری
زیر حروف پی وی سی ۱۰ میلی متری